Naučná stezka

Od měsíce ledna 2019 docházejí chlapci z Dětského domova se školou ve Žluticích spolu s vychovateli na Naučnou stezku v Pohádkovém lese. Provádí zde sběr odpadků po celé trase a doplňují koše borovými šiškami na jednom ze stanovišť stezky – kaskády korýtek. Sami si kaskády zkusili a obdivovali, jak šišky doputovaly až do cíle. Tuto činnost budou chlapci se svými vychovateli pravidelně realizovat i v následujících měsících, aby svou iniciativou přispěli k čistotě města a k udržování Naučné stezky, která slouží k aktivnímu využití volného času žlutických občanů.