Ježíškova cesta

Ve stopách Ježíškovy cesty

 

Koncem listopadu se zúčastnili chlapci spolu s vychovateli turistického výletu na Boží Dar
s poznáváním tzv. Ježíškovi cesty. Po obědě jsme usedli do služebního automobilu a vyrazili
do horského městečka Boží Dar. Po  zaparkování  jsme si prošli městečko Boží Dar a navštívili místní infocentrum, kde nám poskytli detailní informace o pěší stezce zvané “Ježíškova cesta”. Ta má dva okruhy, kdy první snazší má délku 6,8 km a druhý měří celkem 12,9 km.  My jsme si zvolili projít
tu kratší trasu a to z důvodu vymezeného času a také vzhledem ke zhoršenému počasí, neboť byla silná mlha. Po celé trase stezky měli chlapci možnost poznávat různé pohádkové bytosti
na jednotlivých stanovištích, kde také bylo možné plnit jednotlivé úkoly, ať již vědomostní
nebo sportovní. Celá stezka byla obohacená o dřevořezby pohádkových bytostí.  Po absolvování trasy jsme společně zašli na teplý čaj do restaurace Radniční sklípek v obci Boží Dar, kde jsme se všichni příjemně ohřáli. Celkově jsme prožili příjemné odpoledne.

 

Ježíškoba cetsa                                        Ježíškova cesta II