Jump Aréna

Atraktivní činnost JUMP ARÉNA Zličín

Každý měsíc mají možnost ti nejaktivnější z nás účastnit se atraktivních činností. V listopadu
byla naplánovaná JUMP ARÉNA v Praze Zličíně.

Na výlet jsme vyrazili ihned po vyučování. Po příjezdu bylo vychovatelem i pracovníkem arény vysvětleno chování v aréně, používání trampolín i všech ostatních atrakcí. Během předplaceného času jsme si vyzkoušeli všechny dostupné atrakce. Dokonce dva chlapci splnili cílový úkol,
a to, zazvonit na zvonec, který byl na konci otočného lanového žebříku. Z celé akce byli chlapci velmi nadšeni a líbila se jim. Cestou autem zpět do domova se hoši dohodli, že své zážitky budou tlumočit ostatním dětem, aby je motivovali ke vhodnému chování, zisku potřebného počtu bodů a tak možné účasti na stejné atraktivní činnosti.  Vzhledem k tomu, že se jedná o zastřešenou a vyhřívanou halu,
je toto vhodné prostředí pro další atraktivní činnosti v zimním období.

Jump Aréna IJump Aréna IIJump Aréna IIIJump Aréna IV