Vánoční bruslení

Vánoční bruslení

V pátek o vánočních prázdninách vyjeli vychovatelé společně s chlapci, kteří zůstali v domově,
na výlet do Žatce. Zde je venku na náměstí pořádáno bezplatné veřejné bruslení.

Po obědě jsme si vyzkoušeli brusle a vypravili se služebním automobilem do města Žatce. Na kluzišti již bruslilo několik dětí i dospělých. Hoši se přezuli a přemístili na led. Činnost je viditelně bavila,
a i když byli na bruslích letos prvně, vydrželi jezdit celou hodinu. Potom už je bolely nohy.
Než se chlapci přezuli a v místní večerce na náměstí si zakoupili občerstvení, venku se setmělo a vynikla nádherná vánoční výzdoba okolních domů i celého náměstí. Vyvětraní a vysportovaní jsme se vrátili z výletu do domova přímo na večeři. Pro děti i dospělé to bylo dnes pěkné odpoledne.

Vánoční bruslení