Předsilvestrovské plavání v Chomutově

Předsilvestrovské plavání v Chomutově

O vánočních prázdninách jsme se zúčastnili s chlapci, kteří zůstali v dětském domově se školou, plánované organizované činnosti – návštěvy Aquasvěta v Chomutově.

Před odjezdem byli všichni chlapci poučeni o tom, že musí dbát pokynů vychovatelů a respektovat řád Aquasvěta.

Po snídani jsme usedli do služebního automobilu a vyrazili na cestu do Chomutova, kam jsme přijeli kolem 11.00 hodiny.  Při vstupu do Aquadomu jsme u pokladen zjistili, že je před námi naplněná kapacita Aquasvěta a tudíž jsme museli počkat, až se uvolní místa. To nic nebránilo tomu, abychom
si následně užili celé tři hodiny tobogánů, vířivek a dalších vodních atrakcí. Všechny vodní hrátky
se chlapcům i dospělým moc líbily.

Po ukončení koupání jsme zašli do blízké restaurace, kde jsme si všichni dali dobrý oběd, protože
při koupání strašně vyhládne.

Celkově byla akce velice příjemným zpestřením prázdnin, předsilvestrovské plavání a vodní atrakce
v Aqausvětě Chomutov jsme si opravdu užili.

Předsilvestrovské plavání v Chomutově