Naše výpomoc v Pohádkovém lese

Naše výpomoc v Pohádkovém lese
Od měsíce ledna 2019 docházejí chlapci z Dětského domova se školou ve Žluticích spolu s vychovateli na Naučnou stezku v Pohádkovém lese. Provádí zde sběr odpadků po celé trase a doplňují koše borovými šiškami na jednom ze stanovišť stezky – kaskády korýtek. Sami si kaskády zkusili
a obdivovali, jak šišky doputovaly až do cíle.

Tuto činnost budou chlapci se svými vychovateli pravidelně realizovat i  v následujících měsících, aby svou iniciativou přispěli k čistotě města a k udržování Naučné stezky, která slouží k aktivnímu využití volného času žlutických občanů.

Naučná stezka