Vánoční bruslení

Vánoční bruslení

V pátek o vánočních prázdninách vyjeli vychovatelé společně s chlapci, kteří zůstali v domově,
na výlet do Žatce. Zde je venku na náměstí pořádáno bezplatné veřejné bruslení.

Po obědě jsme si vyzkoušeli brusle a vypravili se služebním automobilem do města Žatce. Na kluzišti již bruslilo několik dětí i dospělých. Hoši se přezuli a přemístili na led. Činnost je viditelně bavila,
a i když byli na bruslích letos prvně, vydrželi jezdit celou hodinu. Potom už je bolely nohy.
Než se chlapci přezuli a v místní večerce na náměstí si zakoupili občerstvení, venku se setmělo a vynikla nádherná vánoční výzdoba okolních domů i celého náměstí. Vyvětraní a vysportovaní jsme se vrátili z výletu do domova přímo na večeři. Pro děti i dospělé to bylo dnes pěkné odpoledne.

Vánoční bruslení

Vánoční výlet do Plzně

Vánoční výlet do Plzně

V neděli, den před Štědrým dnem, se zúčastnili chlapci, kteří neodjeli domů, společně s vychovateli výletu do Plzně. Navštívili jsme vánoční trhy na náměstí, prohlédli si katedrálu sv. Bartoloměje a shlédli jsme filmové představení v multikinu Cinestar v nákupním centru Olympie.

Po obědě jsme služebním automobilem vyrazili na cestu do města Plzeň.  Po zaparkování vozidla
v parkovacím domě Rychtářka jsme prošli přes lávku na Náměstí Republiky a navštívili místní vánoční trhy. Dále jsme vystoupali na věž sv. Bartoloměje s vyhlídkou, odkud byl, i přes silný déšť, výhled na celou Plzeň. Následně jsme se přesunuli do nákupního centra Olympie, kde jsme se kochali vánoční atmosférou, prošli jsme obchody a zakoupili drobné dárky. Občerstvili jsme se v KFC, na což
se chlapci velmi těšili obzvlášť, když k menu byl neomezený nápoj. Od 17:40 hodin v kinosálu multikina Cinestar, jsme shlédli hit předvánočního období, filmové představení Bumblebee, které se chlapcům rovněž velmi líbilo. Po filmu jsme se vrátili zpět do domova. Děti spolu s vychovateli prožili příjemné odpoledne a večer. Jen to počasí nepřálo.

Vánoční výlet do Plzně

Futsalový turnaj ve Pšově

Futsalový turnaj v Pšově

V pátek dne 14. 12. 2018 se vybraní chlapci zúčastnili futsalového turnaje „VLASTENEC“,
který pořádal VÚ Pšov, s místem konání ve sportovní hale v Žatci. Do turnaje bylo přihlášeno celkem pět mužstev z výchovných ústavů a dětských domovů se školou ze širokého okolí. Naši chlapci
si vybrali název týmu „ŽLUTICKÝ DRACI“. Byli však mužstvem nejmladším a nejméně zkušeným.
Před samotným turnajem, pořadatel vyhlásil slavnostní nástup a zahájení, kde vysvětlil pravidla turnaje a poučil o bezpečnostních pravidlech všechny přítomné.

Naši chlapci zahájili turnaj zápasem s pořádajícím mužstvem z VÚ Pšov. Zápas prohráli vysoko 20:0, neboť byli rychlostí i zkušenostmi soupeře velice překvapeni.  Ačkoliv zápas prohráli velice vysokým skórem, byli pochváleni za obětavost a bojovnost během celého zápasu. Ostatní zápasy chlapci také prohráli, i když výsledky již vyznívaly příznivěji.  Poslední zápas chlapci odehráli již bez motivace,
a proto byl rozdíl skóre opět velice vysoký. Celému týmu chyběl náš zkušený brankář, který nemohl na turnaj odjet. Po vyhodnocení a převzetí drobných upomínkových předmětů od pořadatele
jsme odjeli směr Karlovy Vary. Zde jsme vysadili některé chlapce na přípoje dopravních prostředků pro cestu na víkendové pobyty u rodiny a pak jsme se vrátili zpět do zařízení domova.

Všechny chlapce je třeba pochválit za vzorné dodržování kázně, bojovnost a trpělivost při hře
a reprezentaci našeho zařízení.

Futsalový turnaj ve Pšově

Čerti

Mikulášská nadílka

Čerti                     Čerti II

Jako každý rok, tak i letos do našeho domova zavítali Mikuláš a čerti. Chlapce navštívili hned po večeři v jídelně. Ačkoliv všichni chlapci vystupovali velice statečně, při pozorném pohledu v nich byla velice malá dušička. Každý z chlapců musel splnit několik početních úloh, což bylo kontrolováno přísným čertem a až potom byli odměněni sladkostí od samotného Mikuláše.

 

Organizační změna zařízení

Z organizačních důvodů došlo ke dni  01.09.2018

ke zrušení Výchovného ústavu a Střední školy ve školském zařízení ve Žluticích.

Dodatkem MŠMT dochází ke změně názvu organizace na: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Žlutice, Jiráskova 344.

Kapacita zařízení je 24 dětí. Zařízení je určeno chlapcům zpravidla ve věku 6 – 15 let.