MDŽ

logo I                                                                                                                                                                                                                              MDŽ II

MDŽ

V pátek 8.3.2019, v den svátku MDŽ, se chlapci z DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice vydali společně se svými vychovateli do Domu s pečovatelskou službou ve Žluticích. Zde všem přítomným ženám popřáli, předali kytičku a malý dárek v podobě ručně vyráběného přáníčka a zdobeného perníčku. Zbylé dárečky a květiny následně rozdali hoši ženám, které potkali ve městě při zpáteční cestě do dětského domova. Obdarované ženy v Domě s pečovatelskou službou i ve městě byly překvapené a projevily chlapcům poděkování, což je velice potěšilo. Chlapci měli dobrý pocit z toho, že mohli udělat ostatním radost.

Podklady pro web I

Naše výpomoc v Pohádkovém lese

Naše výpomoc v Pohádkovém lese
Od měsíce ledna 2019 docházejí chlapci z Dětského domova se školou ve Žluticích spolu s vychovateli na Naučnou stezku v Pohádkovém lese. Provádí zde sběr odpadků po celé trase a doplňují koše borovými šiškami na jednom ze stanovišť stezky – kaskády korýtek. Sami si kaskády zkusili
a obdivovali, jak šišky doputovaly až do cíle.

Tuto činnost budou chlapci se svými vychovateli pravidelně realizovat i  v následujících měsících, aby svou iniciativou přispěli k čistotě města a k udržování Naučné stezky, která slouží k aktivnímu využití volného času žlutických občanů.

Naučná stezka

Předsilvestrovské plavání v Chomutově

Předsilvestrovské plavání v Chomutově

O vánočních prázdninách jsme se zúčastnili s chlapci, kteří zůstali v dětském domově se školou, plánované organizované činnosti – návštěvy Aquasvěta v Chomutově.

Před odjezdem byli všichni chlapci poučeni o tom, že musí dbát pokynů vychovatelů a respektovat řád Aquasvěta.

Po snídani jsme usedli do služebního automobilu a vyrazili na cestu do Chomutova, kam jsme přijeli kolem 11.00 hodiny.  Při vstupu do Aquadomu jsme u pokladen zjistili, že je před námi naplněná kapacita Aquasvěta a tudíž jsme museli počkat, až se uvolní místa. To nic nebránilo tomu, abychom
si následně užili celé tři hodiny tobogánů, vířivek a dalších vodních atrakcí. Všechny vodní hrátky
se chlapcům i dospělým moc líbily.

Po ukončení koupání jsme zašli do blízké restaurace, kde jsme si všichni dali dobrý oběd, protože
při koupání strašně vyhládne.

Celkově byla akce velice příjemným zpestřením prázdnin, předsilvestrovské plavání a vodní atrakce
v Aqausvětě Chomutov jsme si opravdu užili.

Předsilvestrovské plavání v Chomutově

Vánoční bruslení

Vánoční bruslení

V pátek o vánočních prázdninách vyjeli vychovatelé společně s chlapci, kteří zůstali v domově,
na výlet do Žatce. Zde je venku na náměstí pořádáno bezplatné veřejné bruslení.

Po obědě jsme si vyzkoušeli brusle a vypravili se služebním automobilem do města Žatce. Na kluzišti již bruslilo několik dětí i dospělých. Hoši se přezuli a přemístili na led. Činnost je viditelně bavila,
a i když byli na bruslích letos prvně, vydrželi jezdit celou hodinu. Potom už je bolely nohy.
Než se chlapci přezuli a v místní večerce na náměstí si zakoupili občerstvení, venku se setmělo a vynikla nádherná vánoční výzdoba okolních domů i celého náměstí. Vyvětraní a vysportovaní jsme se vrátili z výletu do domova přímo na večeři. Pro děti i dospělé to bylo dnes pěkné odpoledne.

Vánoční bruslení

Vánoční výlet do Plzně

Vánoční výlet do Plzně

V neděli, den před Štědrým dnem, se zúčastnili chlapci, kteří neodjeli domů, společně s vychovateli výletu do Plzně. Navštívili jsme vánoční trhy na náměstí, prohlédli si katedrálu sv. Bartoloměje a shlédli jsme filmové představení v multikinu Cinestar v nákupním centru Olympie.

Po obědě jsme služebním automobilem vyrazili na cestu do města Plzeň.  Po zaparkování vozidla
v parkovacím domě Rychtářka jsme prošli přes lávku na Náměstí Republiky a navštívili místní vánoční trhy. Dále jsme vystoupali na věž sv. Bartoloměje s vyhlídkou, odkud byl, i přes silný déšť, výhled na celou Plzeň. Následně jsme se přesunuli do nákupního centra Olympie, kde jsme se kochali vánoční atmosférou, prošli jsme obchody a zakoupili drobné dárky. Občerstvili jsme se v KFC, na což
se chlapci velmi těšili obzvlášť, když k menu byl neomezený nápoj. Od 17:40 hodin v kinosálu multikina Cinestar, jsme shlédli hit předvánočního období, filmové představení Bumblebee, které se chlapcům rovněž velmi líbilo. Po filmu jsme se vrátili zpět do domova. Děti spolu s vychovateli prožili příjemné odpoledne a večer. Jen to počasí nepřálo.

Vánoční výlet do Plzně

Futsalový turnaj ve Pšově

Futsalový turnaj v Pšově

V pátek dne 14. 12. 2018 se vybraní chlapci zúčastnili futsalového turnaje „VLASTENEC“,
který pořádal VÚ Pšov, s místem konání ve sportovní hale v Žatci. Do turnaje bylo přihlášeno celkem pět mužstev z výchovných ústavů a dětských domovů se školou ze širokého okolí. Naši chlapci
si vybrali název týmu „ŽLUTICKÝ DRACI“. Byli však mužstvem nejmladším a nejméně zkušeným.
Před samotným turnajem, pořadatel vyhlásil slavnostní nástup a zahájení, kde vysvětlil pravidla turnaje a poučil o bezpečnostních pravidlech všechny přítomné.

Naši chlapci zahájili turnaj zápasem s pořádajícím mužstvem z VÚ Pšov. Zápas prohráli vysoko 20:0, neboť byli rychlostí i zkušenostmi soupeře velice překvapeni.  Ačkoliv zápas prohráli velice vysokým skórem, byli pochváleni za obětavost a bojovnost během celého zápasu. Ostatní zápasy chlapci také prohráli, i když výsledky již vyznívaly příznivěji.  Poslední zápas chlapci odehráli již bez motivace,
a proto byl rozdíl skóre opět velice vysoký. Celému týmu chyběl náš zkušený brankář, který nemohl na turnaj odjet. Po vyhodnocení a převzetí drobných upomínkových předmětů od pořadatele
jsme odjeli směr Karlovy Vary. Zde jsme vysadili některé chlapce na přípoje dopravních prostředků pro cestu na víkendové pobyty u rodiny a pak jsme se vrátili zpět do zařízení domova.

Všechny chlapce je třeba pochválit za vzorné dodržování kázně, bojovnost a trpělivost při hře
a reprezentaci našeho zařízení.

Futsalový turnaj ve Pšově

Jump Aréna

Atraktivní činnost JUMP ARÉNA Zličín

Každý měsíc mají možnost ti nejaktivnější z nás účastnit se atraktivních činností. V listopadu
byla naplánovaná JUMP ARÉNA v Praze Zličíně.

Na výlet jsme vyrazili ihned po vyučování. Po příjezdu bylo vychovatelem i pracovníkem arény vysvětleno chování v aréně, používání trampolín i všech ostatních atrakcí. Během předplaceného času jsme si vyzkoušeli všechny dostupné atrakce. Dokonce dva chlapci splnili cílový úkol,
a to, zazvonit na zvonec, který byl na konci otočného lanového žebříku. Z celé akce byli chlapci velmi nadšeni a líbila se jim. Cestou autem zpět do domova se hoši dohodli, že své zážitky budou tlumočit ostatním dětem, aby je motivovali ke vhodnému chování, zisku potřebného počtu bodů a tak možné účasti na stejné atraktivní činnosti.  Vzhledem k tomu, že se jedná o zastřešenou a vyhřívanou halu,
je toto vhodné prostředí pro další atraktivní činnosti v zimním období.

Jump Aréna IJump Aréna IIJump Aréna IIIJump Aréna IV

Vánoční trhy

Vánoční trhy

Adventní čas v roce 2018 byl tradičně zahájen ve městě Žlutice rozsvícením vánočního stromu
na náměstí, kde byl připraven i hudební doprovodný program. Odpoledne mu předcházely místní vánoční trhy. Těchto trhů jsme se již potřetí zúčastnili také.  Chlapci si za pomoci vychovatelů
od listopadu do prosince připravovali spoustu různých výrobků s vánoční tématikou.  Jako pozornost pro kupující s paní vychovatelkou upekli i cukroví. Tyto své výrobny i vánoční cukroví potom nabízeli  ve stánku, který jim město Žlutice poskytlo. Chlapci aktivně komunikovali s občany a návštěvníky trhů a nenásilně prezentovali své výrobky. Navečer shlédli kulturní program a rozsvícení vánočního stromu. Celý začátek adventního času jsme si všichni krásně užívali.

Vánoční trhy

                   Vánoční trhy II

Ježíškova cesta

Ve stopách Ježíškovy cesty

 

Koncem listopadu se zúčastnili chlapci spolu s vychovateli turistického výletu na Boží Dar
s poznáváním tzv. Ježíškovi cesty. Po obědě jsme usedli do služebního automobilu a vyrazili
do horského městečka Boží Dar. Po  zaparkování  jsme si prošli městečko Boží Dar a navštívili místní infocentrum, kde nám poskytli detailní informace o pěší stezce zvané „Ježíškova cesta“. Ta má dva okruhy, kdy první snazší má délku 6,8 km a druhý měří celkem 12,9 km.  My jsme si zvolili projít
tu kratší trasu a to z důvodu vymezeného času a také vzhledem ke zhoršenému počasí, neboť byla silná mlha. Po celé trase stezky měli chlapci možnost poznávat různé pohádkové bytosti
na jednotlivých stanovištích, kde také bylo možné plnit jednotlivé úkoly, ať již vědomostní
nebo sportovní. Celá stezka byla obohacená o dřevořezby pohádkových bytostí.  Po absolvování trasy jsme společně zašli na teplý čaj do restaurace Radniční sklípek v obci Boží Dar, kde jsme se všichni příjemně ohřáli. Celkově jsme prožili příjemné odpoledne.

 

Ježíškoba cetsa                                        Ježíškova cesta II