Kontakty

Adresa

Dětský domov se školou, základní škola  a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344

Jiráskova 344, 364 52 Žlutice
Bankovní spojení :  ČNB   –  č.ú.  30636341/0710
IČO:  708 45 433
ID datové schránky: 66k9mjf

Snímek školy

Mgr. Jan Kubát
ředitel zařízení

+420 606 135 267
reditel@ddszlutice.cz

Mgr. Kamila Dvořáková
zástupce ředitele, výchovný poradce

+420 773 579 742
zastupce@ddszlutice.cz
sekretariat@ddszlutice.cz
skola@ddszlutice.cz

Bc. Irena Vacková
vedoucí vychovatelka

+420 778 737 178
vychova@ddszlutice.cz

Bc. Libor Borůvka
sociální pracovník

+420 778 737 169
socialni@ddszlutice.cz

Mgr. Helena Kubátová
speciální pedagog – etoped

+420 728 260 449
etoped@ddszlutice.cz

Mgr. Stanislava Kobzová
psycholog

+420 720 535 533
psycholog@ddszlutice.cz

Lenka Pešáková
vedoucí ekonomického úseku, ekonom

+420 722 587 285
ekonom@ddszlutice.cz

Věra Krejzová
účetní, personalista

+420 778 737 162
ucetni@ddszlutice.cz

„v řešení“
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Praha 1

Miroslava Červenková
vedoucí školní jídelny

+420 724 557 901
jidelna@ddszlutice.cz

I. Rodinná skupina +420 770 183 710
II. Rodinná skupina +420 770 183 712
III. Rodinná skupina +420 770 183 713
IV. Rodinná skupina +420 770 183 714