Naše zařízení

   CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ

 Název zařízení, adresa, kontakty

Název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344
                 s účinností od 1. září 2018, čj.: MŠMT – 24881/2018-2
Sídlo: Jiráskova 344, 364 52 Žlutice

Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 529/7, Praha l

Právní forma:  příspěvková organizace.

Identifikační číslo:  70 845 433

Vedení zařízení:  ředitel školského zařízení, zástupce ředitele, zástupce ředitele pro vzdělávací       a výchovnou činnost, vedoucí vychovatel.

Elektronická adresa:  reditel@ddszlutice.cz ;  www.ddszlutice.cz .

Organizační členění

Organizační členění je součástí Vnitřního řádu.

  Charakteristika součástí zařízení

Dětský domov se školou zajišťuje péči nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 6 do 15 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání.

Má tyto součásti:

  • Základní škola, kapacita 24 žáků                                    IZO: 110 031 750

  • Dětský domov se školou, kapacita 24 lůžek                IZO: 150 068 832

  • Školní jídelna, kapacita 50 jídel                                      IZO: 102 576 483

V případě přerušení studia nabízí zařízení možnost návratu dítěte do jednoho roku od přerušení, s cílem dokončení vzdělávání;  příprava na samostatný život může probíhat ve dvou chráněných bytech garsoniérách.

Talentovaným dětem je umožněna docházka do Základní umělecké školy ve Žluticích.

Výchovné cíle jsou stanoveny tak, aby docházelo k posilování sebevědomí dítěte, poukazovat na slušné chování mezi vrstevníky a dospělými, učit je samostatnosti, správnému rozhodování a sebekontrole.

V případech uložení veřejně prospěšných prací soudem, zařízení zajišťuje jejich výkon samostatně  nebo ve spolupráci s MÚ Žlutice.

Výchovná činnost se řídí připravenými projekty (zátěžové terapie, sportovní hry, plavání, geocaching, letní ozdravné pobyty, IT – technologie).