Základní škola

Škola je postavena v jižní části zajímavé historické lokality města Žlutice a je v areálu Dětského domova se školou. Budova školy je řešena na maximální počet 24 žáků základní školy.

Zajišťujeme základní vzdělávání žákům I. a II. stupně základní školy podle ŠVP „Učení pro život“. Výuka probíhá v kmenových třídách s individuálním přístupem ke každému žákovi. Třídy jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi, počítači s výukovými programy, které žákům i učitelům poskytují větší názornost při výuce. Samotná práce s interaktivními tabulemi je pro děti zajímavá a atraktivní, při výuce je jedním z motivačních prvků.Ve třídě je maximálně osm žáků, což umožňuje individuální přístup k žákům při výuce.

Žáci mohou využívat učebnu IT, učebnu hudební výchovy a knihovnu s odpočinkovou a studijní částí. Pro pracovní činnosti je k dispozici dílna s pracovními stoly, keramická dílna pro tvořivé žáky a kuchyně pro přípravu pokrmů a moučníků, které si žáci sami připravují. Odpoledne se žáci zapojují do matematicko-fyzikálního, čtenářského, literárně-dramatického kroužku nebo společenských her. Žákům je nabídnuto individuální doučování. Škola organizuje za pomoci žáků krátkodobé i dlouhodobé projekty, organizuje školní výlety a exkurze. Např. „ Lípa přátelství“, návštěva Regionálního muzea v Žatci a Podbořanech, účast na „Dnech vědy a techniky“ v Plzni, návštěva „Galerie ocelových figurín“ v Praze.