Organizační změna zařízení

Z organizačních důvodů došlo ke dni  01.09.2018

ke zrušení Výchovného ústavu a Střední školy ve školském zařízení ve Žluticích.

Dodatkem MŠMT dochází ke změně názvu organizace na: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Žlutice, Jiráskova 344.

Kapacita zařízení je 24 dětí. Zařízení je určeno chlapcům zpravidla ve věku 6 – 15 let.