Školní jídelna

Jídelní lístky

Seznam alergenů

Složení komise:

Předseda – Bc. Libor Borůvka

Členové   –  Miroslava Červenková  

                        David Brož