Stravovací komise

Složení komise:

Předseda – Bc. Libor Borůvka

Členové   –  Miroslava Červenková 

                       David Brož