Volná místa

Oznámení ředitele školského zařízení

Vzhledem k situaci v ČR a vzhledem k opatření BRS bude výběrové řízení s potencionálními uchazeči o pozici sociální pracovník realizováno telefonickým pohovorem,  popřípadě videokonferencí.